สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้? | 21 ก.ค. 67
ร้องเรียนการซื้อขาย ใบดำ ระงับสิทธิ Feedback การขอคืนค่าธรรมเนียมทิ้งประมูล : ตลาดอุปกรณ์ตกปลา Fishing Gear Market
หน้าที่:<< < | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 > >>ทุกหน้า
 ตลาด > สินค้าที่ไม่เกี่ยวกับการตกปลา
ความเห็น: 19,986 - [17 ก.ค. 67, 19:06] ดู: 3,899,869 - [21 ก.ค. 67, 03:54]   ติดตาม: 1 ท่าน
ร้องเรียนการซื้อขาย ใบดำ ระงับสิทธิ Feedback การขอคืนค่าธรรมเนียมทิ้งประมูล
ประกาศ: 398
ความเห็น: 46,676
ล่าสุด: 20-07-2567
ตั้งแต่: 17-03-2544
ตั้งประกาศ : 2 พ.ย. 52, 17:49
ร้องเรียนการซื้อขาย ใบดำ ระงับสิทธิ Feedback การขอคืนค่าธรรมเนียมทิ้งประมูล
ร้องเรียนการซื้อขายในสยามฟิชชิ่ง
ท่านที่ได้รับความไม่พึงพอใจต่อการซื้อขายที่เกิดขึ้นในหน้าตลาดและหน้าประมูล ท่านสามารถแสดงความไม่พึงพอใจได้ด้วยการให้ Feedback เทา หรือ Feedback ลบ ตามแต่กรณี แต่หากเป็นความไม่พึงพอใจที่เกิดจากการซื้อขายนอกเว็บไซต์ ท่านไม่จะสามารถที่ใช้การให้ Feedback  ในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าการให้ Feedback ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้ ให้ท่านแจ้งรายละเอียดเพื่อทำการร้องเรียนได้ที่ประกาศนี้ครับ

เรื่องที่ไม่รับร้องเรียน
1. การซื้อขายที่ไม่ผ่านหน้าตลาด หน้าประมูล ของสยามฟิชชิ่ง
2. การซื้อขายที่เกิดขึ้นเกินระยะเวลา 30 วัน
3. เรื่องที่เกิดจากการพูดคุยหรือตกลงกันด้วยวาจา
4. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพสินค้า ทั้งนี้เนื่องจากปราศจากคนกลางที่เป็นพยาน ในการดำเนินการตรวจสภาพสินค้าก่อนส่ง และตรวจสภาพสินค้าตอนรับ
หากผมวินิจฉัยโดยยึดความเห็นหรือภาพถ่ายของผู้ซื้อ ผู้ขายก็จะแย้งว่า ทำไมจึงฟังความข้างเดียว หากผมวินิจฉัยโดยยึดความเห็นหรือภาพถ่ายของผู้ขาย
ผู้ซื้อก็จะแย้งเช่นกันว่า ทำไมจึงฟังความข้างเดียว อย่างไรก็ตาม เรื่องสภาพสินค้า ผู้ซื้อผู้ขายมักจะหากทางออกร่วมกันได้ หากมีการแจ้งโดยเร็วต่อกัน

ผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่ได้รับสินค้าที่ชำระเงิน
ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสมาชิกที่มีพฤติกรรมผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่ได้รับสินค้าที่ชำระเงินแล้ว ภายใน 10 วัน ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ทำการให้ Feedback ลบ
2. เมื่อให้ Feedback ลบ แล้ว ให้โพสท์แจ้งที่ประกาศนี้ โดยให้รายละเอียดดังต่อไปนี้
  - ลิงค์การซื้อขาย
  - ชื่อล็อคอิน
  - เบอร์โทร
  - เอกสารการส่งของ หรือชำระเงิน
3. หากยังไม่ได้รับการชำระหรือสินค้าภายใน 7 วันหลังให้ Feedback ลบ ให้ทำการแจ้งที่ประกาศนี้อีกครั้ง
4. หากพิจารณาแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาที่จะไม่ชำระหนี้ หรือส่งสินค้าที่ชำระเงินแล้ว ผมจะทำการให้ใบดำ
และท่านสามารถขอข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่ฐานข้อมูลได้ ในกรณีที่คู่กรณีมีไอคอนบัตร ท่านสามารถขอสำเนาเอกสารสำคัญที่
ใช้ขอไอคอนบัตร เพื่อประกอบการติดตามตัวหรือแจ้งความดำเนินคดีได้

แนวทางการแจ้งความดำเนินคดี
- นำหลักฐานการโอน ที่มีชื่อรับโอน ไปแจ้งความที่สถานตำรวจในพื้นที่ที่ผู้เสียหายทำการโอนเงิน
- หากไม่มีสำเนาบัตรประชาชน ตำรวจบางพื้นที่สามารถดึงข้อมูลบัตรประชนได้
overclockzone.com
http://www.siamfishing.com/content/view.php?nid=108352&cat=article

สงสัยว่ามีการทำผิดข้อกำหนด
หากท่านพบว่าการกระทำที่ต้องสงสัยว่ากระทำผิดข้อกำหนดที่หน้าตลาด หน้าประมูล หน้าเปิดท้ายที่ ขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. แจ้งข้อกำหนดที่สงสัยว่าทำผิด
2. แจ้งลิงค์ประกาศ หากเป็นการกระทำผิดที่ช่องความเห็น ให้ระบุชื่อล็อคอินและลำดับความเห็นมาด้วย

สงสัยว่ามีการปั่นราคา
หากท่านพบว่าการประมูลมีข้อผิดสังเกตุหลายประการเช่น
1. พบว่ามีสมาชิกที่จะเข้าประมูลเฉพาะสินค้าของสมาชิกท่านหนึ่งเพียงรายเดียวเป็นประจำ รวมทั้งยังไม่มีการแจ้งหมายเลขพัสดุ/ems ให้กับสมาชิกผู้ชนะประมูลรายนั้น
2. มีการเข้าเสนอราคาจากสมาชิกหลายราย แต่มี IP Address เดียวกัน
3. พบว่ารายการสินค้าที่ไม่ได้ราคาของสมาชิกที่สงสัย มักจะถูกสมาชิกที่ไม่ค่อยได้เข้ามาประมูล มาเสนอราคาเพื่อดันราคา หรือช้อนกับ
4. ผู้เสนอราคามีความใกล้ชิดกับผู้ขาย และไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมาประมูล หรือไม่ค่อยมีประวัติการประมูล

...............................................................................................................

การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการประมูล (ปรับปรุง 3/12/58)
1. ให้ทำการติดต่อผู้ขายเพื่อชำระค่าสินค้า หรือชดใช้ค่าเสียหายขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าเสียเวลาอีก 15 บาท แต่ต้องไม่น้อยกว่ารายการละ 30 บาท
2. หากติดต่อผู้ขายไม่ได้ และเลือกที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ก็ให้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ขาย
3. ให้ผู้ขาย แจ้งขอถอน Feedback ลบ หากผู้ขายไม่ดำเนินการแจ้งภายใน 7  วัน ให้ท่านโพสท์สลิปหลักฐานการโอนเงินที่ประกาศนี้

การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการจองที่หน้าตลาด (ปรับปรุง 3/12/58)
1. ให้ทำการติดต่อผู้ขายทาง PM ด้วยหัวขอว่า “ขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา เนื่องจากทิ้งการจอง”
2.  เนื้อหาของ PM ให้มีสาระสำคัญดังนี้
    - ข้อความขอโทษที่ทิ้งการจอง
  -  อธิบายสาเหตุที่ทิ้งการจอง
  -  ขอชำระค่าสินค้า หรือชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ลงประกาศเห็นสมควร (ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าเสียเวลาอีก 15 บาท แต่ต้องไม่น้อยกว่ารายการละ 30 บาท)
3.  หากผู้ขาย PM ตอบกลับมาว่ายินดีที่จะทำการแก้ Feedback ลบ ให้ดำเนินการตามนี้
  - โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายตามยอดเงินที่ตกลงกัน
  - PM แจ้งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้ขายทราบ และขอให้ผู้ขายแจ้งขอแก้ไข Feedback ลบ
  - หาก Feedback ลบ ไม่แก้ไขเป็นเทา ภายใน 7  วัน ให้ท่านโพสท์สลิปหลักฐานการโอนเงิน และข้อความใน PM ที่ผู้ขายตอบยินดีที่จะแก้ไข Feedback ลบให้
4. หากถูกผู้ขายบล็อคไว้ ไม่สามารถส่ง PM ไปได้ หรือหากผู้ขายไม่เปิด PM อ่าน หรือเปิดอ่าน แต่ไม่ตอบ PM หรือเปิดอ่านแต่ ไม่ประสงค์ที่จะแก้ไข Feedback ลบให้ ก็ถือเป็นอันสิ้นสุดว่า ไม่สามารถแก้ไข Feedback ได้

ขั้นตอนการให้ Feedback ลบกับผู้ชนะประมูล
1. แจ้งเตือนการให้ Feedback ลบ หลังปิด 3 วัน
2. ให้ Feedback ลบ หลังแจ้งเตือนครบ 4 วัน

ขั้นตอนการให้ Feedback ลบกับผู้เปิดประมูล
1. แจ้งเตือนการให้ Feedback ลบ หลังแจ้งโอนเงิน 7 วัน
2. ให้ Feedback ลบ หลังแจ้งเตือนครบ 4 วัน

ได้รับ Feedback ลบ หรือ Feedback เทา โดยไม่มีเหตุอันควร
หากท่านได้รับได้รับ Feedback ลบ หรือ Feedback เทา โดยไม่มีเหตุอันควร ท่านสามารถร้องเรียน เพื่อขอให้พิจารณาถอน Feedback ออกไปได้ โดยให้แจ้งรายละเอียดดังนี้
1. ลิงค์ประกาศหน้าประมูล หรือประกาศหน้าตลาดที่ทำการตกลงซื้อขายกัน
2. รายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้น ที่ทำให้ท่านมีความเห็นว่า เป็นการให้ Feedback โดยไม่มีเหตุอันควร

...............................................................................................................

แจ้งขอคืนค่าธรรมเนียมราคาสุดท้าย
ท่านที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกทิ้งประมูลขอให้ท่านที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แจ้งเตือนการการให้ negative Feedback หลังปิดประมูลตามเวลาที่กำหนด
2. ทำการให้ negative Feedback เมื่อครบกำหนดเวลา และแจ้งชื่อผู้ทิ้งประมูล และลิงค์ item นั้นมา ผมจะทำการตรวจสอบและคืนเงินให้
3. หากถูกผู้ทิ้งประมูล negative Feedback กลับ ให้แจ้งผมเพื่อทำการพิสูจน์ความถูกต้องกันในกระทู้นี้ครับ

...............................................................................................................

ใบดำ

สาเหตุที่จะทำให้ได้รับใบดำ
1. กระทำผิดหรือต้องสงสัยว่าได้กระทำผิดข้อกำหนดในการซื้อขายที่หน้าตลาด หน้าประมูล หรือหน้าเปิดท้าย
2. กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อผู้ขาย

ผลของการได้รับใบดำ
- สาเหตุที่ได้รับใบดำ จะปรากฎในข้อมูลส่วนตัวของท่าน (คลิ๊กดูได้ที่โลโก้ของท่าน)
- เสียสิทธิการซื้อขาย และโพสท์ความเห็น ยกเว้นที่ประกาศนี้

การขอถอนใบดำ เนื่องจากทิ้งประมูลรายการแรกที่ชนะ (ปรับปรุง 3/12/2558)
1. ให้ติดต่อผู้เปิดประมูลที่ให้ Feedback ลบ เพื่อทำการขอแก้ไข Feedback ลบ
2. การขอแก้ไข Feedback ลบ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการประมูล
3. เมื่อแก้ไข Feedback ลบ เสร็จแล้ว ผมจะทำการถอนใบดำให้

การขอถอนใบดำ เนื่องจากทิ้งประมูลเป็นจำนวน 5 รายการขึ้นไปภายใน 1 ปี  (3/12/2558)
1. ให้ทำการติดต่อผู้ขายทุกรายเพื่อขอแก้ไข Feedback ลบ ตามขั้นตอน การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการประมูล
2. เมื่อแก้ไข Feedback ลบ หมดแล้ว ผมจะถอนใบดำให้

การขอถอนใบดำ เนื่องจากทิ้งการจองเป็นจำนวน 5 รายการขึ้นไปภายใน 1 ปี
1. ให้ทำการติดต่อผู้ขายทุกรายเพื่อขอแก้ไข Feedback ลบ ตามขั้นตอน การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการจอง
2. เมื่อแก้ไข Feedback ลบตามสมควรแล้ว ผมจะถอนใบดำให้

การขอถอนใบดำ เนื่องจากได้รับ Feedback ลบเป็นรายการแรกของหน้าตลาด (ปรับปรุง 24/6/2559)
1. ให้ทำการติดต่อผู้ที่ให้ Feedback ลบ
2. หากสามารถแก้ไข Feedback ลบ ได้ ผมจะทำการถอนใบดำให้

การขอถอนใบดำ เนื่องจากทิ้งการจองในหน้าตลาดเป็นจำนวน 5 รายการขึ้นไป (3/12/2558)
1. ให้ทำการติดต่อผู้ขายทุกรายเพื่อขอแก้ไข Feedback ลบ ตามขั้นตอน การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการจองในหน้าตลาด
2. หากสามารถแก้ไข Feedback ลบ ให้เหลือไม่เกิน 2 ราย ผมจะทำการถอนใบดำให้

การถอนใบดำในกรณีทั่วไป
1. หากยอมรับผิด ให้กล่าวยอมรับผิดและให้คำมั่นว่าหากมีเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันขึ้นอีก ท่านพร้อมที่จะรับใบแดง
2. หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด ก็ให้บรรยายชี้แจงโดยละเอียด และผมอาจสอบถามเพิ่มเติม หากสามารถชี้แจงได้จนหมดข้อสงสัย ผมจะถอนใบดำให้ แต่หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ  หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด แต่ไม่สามารถชี้แจงจนหมดข้อสงสัย ผมจะทำการคงใบดำไว้ หรือให้ใบแดง อย่างใดอย่างหนึ่ง

การขอถอนใบดำจากการปั่นราคา การช้อนกลับ หรือการเสนอราคาโดยผู้เปิดประมูล (6/1/2562)
1. หากยอมรับผิด ให้กล่าวยอมรับผิดและให้คำมั่นว่าหากมีเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันขึ้นอีก ท่านพร้อมที่จะรับใบแดง และจะไม่ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกอีกตลอดไป กรณีนี้ท่านจะได้รับการถอนใบดำ แต่จะถูกตัดสิทธิการเปิดประมูลเป็นระยะเวลา 1 ปี
2. หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด ก็ให้บรรยายชี้แจงโดยละเอียด และผมอาจสอบถามเพิ่มเติม หากสามารถชี้แจงได้จนหมดข้อสงสัย ผมจะถอนใบดำให้
แต่หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ  หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด แต่ไม่สามารถชี้แจงจนหมดข้อสงสัย ผมจะทำการคงใบดำไว้ หรือให้ใบแดง อย่างใดอย่างหนึ่ง

การขอถอนใบดำ กรณีจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
1. หากยอมรับผิด ให้กล่าวยอมรับผิดและให้คำมั่นว่าหากมีเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันขึ้นอีก ท่านพร้อมที่จะรับใบแดง นอกจากนี้แล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ขายไป ด้วยการให้ทำการติดต่อลูกค้าผ่านทาง PM เพื่อแจ้งลูกค้าทุกรายที่ซื้อไปได้ทราบว่า สินค้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นของปลอม หากลูกค้าไม่ต้องการรับไว้ ก็ให้ส่งกลับคืนมา หากไม่ติดใจ ก็ให้ลูกค้า PM ตอบกลับมา เป็นรายลักษณ์อักษร และนำข้อความใน PM มาแจ้งไว้เป็นหลักฐาน เมื่อดำเนินครบทุกรายที่ขายของปลอมไป ผมจะถอนใบดำให้
2. หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด ก็ให้บรรยายชี้แจงโดยละเอียด และผมอาจสอบถามเพิ่มเติม หากสามารถชี้แจงได้จนหมดข้อสงสัย ผมจะถอนใบดำให้ แต่หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ  หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด แต่ไม่สามารถชี้แจงจนหมดข้อสงสัย ผมจะทำการคงใบดำไว้ หรือให้ใบแดง อย่างใดอย่างหนึ่ง

ระงับสิทธิ (30/11/2561)

สาเหตุที่จะทำถูกระงับสิทธิ
1. กระทำผิดหรือต้องสงสัยว่าได้กระทำผิดข้อกำหนดในการซื้อขายที่หน้าตลาด หน้าประมูล หรือหน้าเปิดท้าย
2. กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อผู้ขาย

ผลของการถูกระงับสิทธิ
- เสียสิทธิการซื้อขาย หรือโพสท์ความเห็น แล้วแต่ก็กรณี ยกเว้นการแสดงความเห็นในประกาศนี้

การขอคืนสิทธิ
- ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำที่ webmaster แจ้งไป

ระยเวลาการถูกระงับสิทธิ
- หากเป็นการทำผิดครั้งแรก การถูกระงับสิทธิจะสิ้นสุดเมื่อได้ webmaster ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง
- หากเป็นการทำผิดซ้ำเดิม ระยะเวลาการถูกระงับสิทธิจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ทำผิด
- ตั้งแต่วันที่ 1/4/2561 เป็นต้นไป การลงขายสินค้ามูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป ควรมี ภาพถ่ายสินค้าที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน อย่างน้อย 1 ภาพ หากผู้ขายไม่ได้ลงภาพถ่ายคู่ฯ ผู้ซื้อมีสิทธิที่เรียกขอดูภาพถ่ายคู่ฯ ได้ และหากผู้ขายไม่ส่งภาพให้ ผู้ซื้อมีสิทธิจะปฎิเสธการชำระเงินได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการทิ้งการจอง
แก้ไข 12 พ.ย. 57, 16:48 IP: 117.47.13.229
...
ความเห็นที่ 14176 : 1 ส.ค. 59, 12:18
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 14177 : 1 ส.ค. 59, 13:45
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
ประกาศ: 398
ความเห็น: 46,676
ล่าสุด: 20-07-2567
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 14178 : 2 ส.ค. 59, 14:40
อ้างถึง: a... posted: 1 ส.ค. 59, 10:57
...

คืนค่าธรรมเนียมให้แล้วครับ 
IP: 223.204.63.141
ประกาศ: 398
ความเห็น: 46,676
ล่าสุด: 20-07-2567
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 14179 : 2 ส.ค. 59, 14:41
อ้างถึง: P... posted: 1 ส.ค. 59, 12:18
...

คืนค่าธรรมเนียมให้แล้วครับ 
IP: 223.204.63.141
ประกาศ: 398
ความเห็น: 46,676
ล่าสุด: 20-07-2567
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 14180 : 2 ส.ค. 59, 14:42
อ้างถึง: j... posted: 1 ส.ค. 59, 13:45
...

คืนค่าธรรมเนียมให้แล้วครับ 
IP: 223.204.63.141
...
ความเห็นที่ 14181 : 3 ส.ค. 59, 19:50
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
ประกาศ: 398
ความเห็น: 46,676
ล่าสุด: 20-07-2567
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 14182 : 3 ส.ค. 59, 21:15
อ้างถึง: .... posted: 3 ส.ค. 59, 19:50
...

กรณีนี้ ดำเนินการได้ 2 ระดับ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ขายด้วยครับว่า เสียหายมากแค่ใหน
1. บันทึกเป็นประวัติ หากพบการกระทำเช่นนี้อีกจะให้ใบดำ และแนะนำให้น้าบล็อคไปเลยครับ
2. ให้ใบดำไปเลย

ไม่ทราบมีความเห็นอย่างไรครับ
IP: 180.183.20.198
...
ความเห็นที่ 14183 : 3 ส.ค. 59, 21:32
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 14184 : 3 ส.ค. 59, 23:09
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 14185 : 3 ส.ค. 59, 23:09
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 14186 : 3 ส.ค. 59, 23:09
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 14187 : 3 ส.ค. 59, 23:15
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
ประกาศ: 398
ความเห็น: 46,676
ล่าสุด: 20-07-2567
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 14188 : 4 ส.ค. 59, 07:55
[q][i]อ้างถึง: t... posted: 3 ส.ค. 59, 23:15[/i]
...[/q]
สาเหตุที่ทำให้ได้รับใบดำคือ การส่งความเห็
อ้างถึง: t... posted: 3 ส.ค. 59, 23:15
...

สาเหตุที่ทำให้ได้รับใบดำคือ การส่งความเห็นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการนำเสนอประกาศครับ ส่วนความเห็นคือ "... (รึคิดว่า1500 แพง ไม่มีตังซื้อ คับคนขาย) มืออาชีพ เค้าไม่ทำกันนะ  ไม่ได้ขอฟรี555) "
IP: 223.205.8.190
...
ความเห็นที่ 14189 : 4 ส.ค. 59, 13:21
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 14190 : 4 ส.ค. 59, 13:22
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
ประกาศ: 398
ความเห็น: 46,676
ล่าสุด: 20-07-2567
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 14191 : 4 ส.ค. 59, 13:31
อ้างถึง: f... posted: 4 ส.ค. 59, 13:21
...

การกดติดตาม มีได้หลายวัตถุประสงค์ครับ เช่น
1. อยากจะรู้ว่ามีคนสนใจมั้ย
2. อยากจะรู้ว่าขายดีมั้ย
3. สนใจจะซื้อ แต่ตอนนี้ยังไม่อยากซื้อ เลยติดตามไว้ก่อน ไม่งั้นพออยากจะซื้อแล้วจำไม่ได้ว่าใครขาย
IP: 49.48.126.114
...
ความเห็นที่ 14192 : 4 ส.ค. 59, 13:36
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 14193 : 4 ส.ค. 59, 18:53
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 14194 : 4 ส.ค. 59, 19:09
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
ประกาศ: 398
ความเห็น: 46,676
ล่าสุด: 20-07-2567
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 14195 : 4 ส.ค. 59, 19:21
อ้างถึง: t... posted: 4 ส.ค. 59, 19:09
...

พอน้าโพสท์ความเห็นที่ 9 ไป ก็ส่งผลต่อบรรยากาศการขายประกาศ ผู้ขายย่อมต้องตอบโต้อย่างที่เห็นครับ เหตุการณ์อย่างนี้ เกิดขึ้นมาหลายครั้ง จึงได้เขียนเป็นข้อกำหนดครับ และการพิจารณาเรื่องอย่างนี้ จะพิจารณาจากผู้ที่เริ่มทำผิดข้อกำหนดครับ ส่วนใบดำผมทำการถอนให้แล้วครับ ผมแนะนำว่า หากน้าเห็นว่าผู้ประกาศขาย ไม่ตอบสิ่งที่ตนถาม มีแนวทางที่ทำได้หลายวิธี โดยไม่ผิดข้อกำหนดครับ เช่น ถามอีกครั้ง โทรถาม หรือ ไปซื้อจากผู้ขายรายอื่นไปเลยครับ ลองพิจารณาดูนะครับ
IP: 180.183.20.198
...
ความเห็นที่ 14196 : 4 ส.ค. 59, 19:27
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 14197 : 5 ส.ค. 59, 10:39
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
ประกาศ: 398
ความเห็น: 46,676
ล่าสุด: 20-07-2567
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 14198 : 6 ส.ค. 59, 09:02
อ้างถึง: t... posted: 4 ส.ค. 59, 19:27
...
IP: 49.48.126.114
ประกาศ: 398
ความเห็น: 46,676
ล่าสุด: 20-07-2567
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 14199 : 6 ส.ค. 59, 09:03
อ้างถึง: b... posted: 5 ส.ค. 59, 10:39
...

ระบบจะให้ใบดำอัตโนมัติ หากได้รับ FB- 5 ขึ้นไป ภายใน 12 เดือนครับ
IP: 49.48.126.114
...
ความเห็นที่ 14200 : 6 ส.ค. 59, 13:16
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
หน้าที่:<< < | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 > >>ทุกหน้า
siamfishing.com © 2024
siamfishing.com/market/mview.php?tid=6&begin=14175