สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้? | 29 มี.ค. 66
ร้องเรียนการซื้อขาย ใบดำ ระงับสิทธิ Feedback การขอคืนค่าธรรมเนียมทิ้งประมูล : ตลาดอุปกรณ์ตกปลา Fishing Gear Market
หน้าที่:<< < | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 > >>ทุกหน้า
 ตลาด > สินค้าที่ไม่เกี่ยวกับการตกปลา
ความเห็น: 19,804 - [18 มี.ค. 66, 18:21] ดู: 3,627,981 - [29 มี.ค. 66, 17:30]   ติดตาม: 2 ท่าน
ร้องเรียนการซื้อขาย ใบดำ ระงับสิทธิ Feedback การขอคืนค่าธรรมเนียมทิ้งประมูล
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ตั้งประกาศ : 2 พ.ย. 52, 17:49
ร้องเรียนการซื้อขาย ใบดำ ระงับสิทธิ Feedback การขอคืนค่าธรรมเนียมทิ้งประมูล
ร้องเรียนการซื้อขายในสยามฟิชชิ่ง
ท่านที่ได้รับความไม่พึงพอใจต่อการซื้อขายที่เกิดขึ้นในหน้าตลาดและหน้าประมูล ท่านสามารถแสดงความไม่พึงพอใจได้ด้วยการให้ Feedback เทา หรือ Feedback ลบ ตามแต่กรณี แต่หากเป็นความไม่พึงพอใจที่เกิดจากการซื้อขายนอกเว็บไซต์ ท่านไม่จะสามารถที่ใช้การให้ Feedback  ในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าการให้ Feedback ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้ ให้ท่านแจ้งรายละเอียดเพื่อทำการร้องเรียนได้ที่ประกาศนี้ครับ

เรื่องที่ไม่รับร้องเรียน
1. การซื้อขายที่ไม่ผ่านหน้าตลาด หน้าประมูล ของสยามฟิชชิ่ง
2. การซื้อขายที่เกิดขึ้นเกินระยะเวลา 30 วัน
3. เรื่องที่เกิดจากการพูดคุยหรือตกลงกันด้วยวาจา
4. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพสินค้า ทั้งนี้เนื่องจากปราศจากคนกลางที่เป็นพยาน ในการดำเนินการตรวจสภาพสินค้าก่อนส่ง และตรวจสภาพสินค้าตอนรับ
หากผมวินิจฉัยโดยยึดความเห็นหรือภาพถ่ายของผู้ซื้อ ผู้ขายก็จะแย้งว่า ทำไมจึงฟังความข้างเดียว หากผมวินิจฉัยโดยยึดความเห็นหรือภาพถ่ายของผู้ขาย
ผู้ซื้อก็จะแย้งเช่นกันว่า ทำไมจึงฟังความข้างเดียว อย่างไรก็ตาม เรื่องสภาพสินค้า ผู้ซื้อผู้ขายมักจะหากทางออกร่วมกันได้ หากมีการแจ้งโดยเร็วต่อกัน

ผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่ได้รับสินค้าที่ชำระเงิน
ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสมาชิกที่มีพฤติกรรมผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่ได้รับสินค้าที่ชำระเงินแล้ว ภายใน 10 วัน ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ทำการให้ Feedback ลบ
2. เมื่อให้ Feedback ลบ แล้ว ให้โพสท์แจ้งที่ประกาศนี้ โดยให้รายละเอียดดังต่อไปนี้
  - ลิงค์การซื้อขาย
  - ชื่อล็อคอิน
  - เบอร์โทร
  - เอกสารการส่งของ หรือชำระเงิน
3. หากยังไม่ได้รับการชำระหรือสินค้าภายใน 7 วันหลังให้ Feedback ลบ ให้ทำการแจ้งที่ประกาศนี้อีกครั้ง
4. หากพิจารณาแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาที่จะไม่ชำระหนี้ หรือส่งสินค้าที่ชำระเงินแล้ว ผมจะทำการให้ใบดำ
และท่านสามารถขอข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่ฐานข้อมูลได้ ในกรณีที่คู่กรณีมีไอคอนบัตร ท่านสามารถขอสำเนาเอกสารสำคัญที่
ใช้ขอไอคอนบัตร เพื่อประกอบการติดตามตัวหรือแจ้งความดำเนินคดีได้

แนวทางการแจ้งความดำเนินคดี
- นำหลักฐานการโอน ที่มีชื่อรับโอน ไปแจ้งความที่สถานตำรวจในพื้นที่ที่ผู้เสียหายทำการโอนเงิน
- หากไม่มีสำเนาบัตรประชาชน ตำรวจบางพื้นที่สามารถดึงข้อมูลบัตรประชนได้
overclockzone.com
http://www.siamfishing.com/content/view.php?nid=108352&cat=article

สงสัยว่ามีการทำผิดข้อกำหนด
หากท่านพบว่าการกระทำที่ต้องสงสัยว่ากระทำผิดข้อกำหนดที่หน้าตลาด หน้าประมูล หน้าเปิดท้ายที่ ขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. แจ้งข้อกำหนดที่สงสัยว่าทำผิด
2. แจ้งลิงค์ประกาศ หากเป็นการกระทำผิดที่ช่องความเห็น ให้ระบุชื่อล็อคอินและลำดับความเห็นมาด้วย

สงสัยว่ามีการปั่นราคา
หากท่านพบว่าการประมูลมีข้อผิดสังเกตุหลายประการเช่น
1. พบว่ามีสมาชิกที่จะเข้าประมูลเฉพาะสินค้าของสมาชิกท่านหนึ่งเพียงรายเดียวเป็นประจำ รวมทั้งยังไม่มีการแจ้งหมายเลขพัสดุ/ems ให้กับสมาชิกผู้ชนะประมูลรายนั้น
2. มีการเข้าเสนอราคาจากสมาชิกหลายราย แต่มี IP Address เดียวกัน
3. พบว่ารายการสินค้าที่ไม่ได้ราคาของสมาชิกที่สงสัย มักจะถูกสมาชิกที่ไม่ค่อยได้เข้ามาประมูล มาเสนอราคาเพื่อดันราคา หรือช้อนกับ
4. ผู้เสนอราคามีความใกล้ชิดกับผู้ขาย และไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมาประมูล หรือไม่ค่อยมีประวัติการประมูล

...............................................................................................................

การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการประมูล (ปรับปรุง 3/12/58)
1. ให้ทำการติดต่อผู้ขายเพื่อชำระค่าสินค้า หรือชดใช้ค่าเสียหายขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าเสียเวลาอีก 15 บาท แต่ต้องไม่น้อยกว่ารายการละ 30 บาท
2. หากติดต่อผู้ขายไม่ได้ และเลือกที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ก็ให้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ขาย
3. ให้ผู้ขาย แจ้งขอถอน Feedback ลบ หากผู้ขายไม่ดำเนินการแจ้งภายใน 7  วัน ให้ท่านโพสท์สลิปหลักฐานการโอนเงินที่ประกาศนี้

การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการจองที่หน้าตลาด (ปรับปรุง 3/12/58)
1. ให้ทำการติดต่อผู้ขายทาง PM ด้วยหัวขอว่า “ขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา เนื่องจากทิ้งการจอง”
2.  เนื้อหาของ PM ให้มีสาระสำคัญดังนี้
    - ข้อความขอโทษที่ทิ้งการจอง
  -  อธิบายสาเหตุที่ทิ้งการจอง
  -  ขอชำระค่าสินค้า หรือชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ลงประกาศเห็นสมควร (ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าเสียเวลาอีก 15 บาท แต่ต้องไม่น้อยกว่ารายการละ 30 บาท)
3.  หากผู้ขาย PM ตอบกลับมาว่ายินดีที่จะทำการแก้ Feedback ลบ ให้ดำเนินการตามนี้
  - โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายตามยอดเงินที่ตกลงกัน
  - PM แจ้งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้ขายทราบ และขอให้ผู้ขายแจ้งขอแก้ไข Feedback ลบ
  - หาก Feedback ลบ ไม่แก้ไขเป็นเทา ภายใน 7  วัน ให้ท่านโพสท์สลิปหลักฐานการโอนเงิน และข้อความใน PM ที่ผู้ขายตอบยินดีที่จะแก้ไข Feedback ลบให้
4. หากถูกผู้ขายบล็อคไว้ ไม่สามารถส่ง PM ไปได้ หรือหากผู้ขายไม่เปิด PM อ่าน หรือเปิดอ่าน แต่ไม่ตอบ PM หรือเปิดอ่านแต่ ไม่ประสงค์ที่จะแก้ไข Feedback ลบให้ ก็ถือเป็นอันสิ้นสุดว่า ไม่สามารถแก้ไข Feedback ได้

ขั้นตอนการให้ Feedback ลบกับผู้ชนะประมูล
1. แจ้งเตือนการให้ Feedback ลบ หลังปิด 3 วัน
2. ให้ Feedback ลบ หลังแจ้งเตือนครบ 4 วัน

ขั้นตอนการให้ Feedback ลบกับผู้เปิดประมูล
1. แจ้งเตือนการให้ Feedback ลบ หลังแจ้งโอนเงิน 7 วัน
2. ให้ Feedback ลบ หลังแจ้งเตือนครบ 4 วัน

ได้รับ Feedback ลบ หรือ Feedback เทา โดยไม่มีเหตุอันควร
หากท่านได้รับได้รับ Feedback ลบ หรือ Feedback เทา โดยไม่มีเหตุอันควร ท่านสามารถร้องเรียน เพื่อขอให้พิจารณาถอน Feedback ออกไปได้ โดยให้แจ้งรายละเอียดดังนี้
1. ลิงค์ประกาศหน้าประมูล หรือประกาศหน้าตลาดที่ทำการตกลงซื้อขายกัน
2. รายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้น ที่ทำให้ท่านมีความเห็นว่า เป็นการให้ Feedback โดยไม่มีเหตุอันควร

...............................................................................................................

แจ้งขอคืนค่าธรรมเนียมราคาสุดท้าย
ท่านที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกทิ้งประมูลขอให้ท่านที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แจ้งเตือนการการให้ negative Feedback หลังปิดประมูลตามเวลาที่กำหนด
2. ทำการให้ negative Feedback เมื่อครบกำหนดเวลา และแจ้งชื่อผู้ทิ้งประมูล และลิงค์ item นั้นมา ผมจะทำการตรวจสอบและคืนเงินให้
3. หากถูกผู้ทิ้งประมูล negative Feedback กลับ ให้แจ้งผมเพื่อทำการพิสูจน์ความถูกต้องกันในกระทู้นี้ครับ

...............................................................................................................

ใบดำ

สาเหตุที่จะทำให้ได้รับใบดำ
1. กระทำผิดหรือต้องสงสัยว่าได้กระทำผิดข้อกำหนดในการซื้อขายที่หน้าตลาด หน้าประมูล หรือหน้าเปิดท้าย
2. กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อผู้ขาย

ผลของการได้รับใบดำ
- สาเหตุที่ได้รับใบดำ จะปรากฎในข้อมูลส่วนตัวของท่าน (คลิ๊กดูได้ที่โลโก้ของท่าน)
- เสียสิทธิการซื้อขาย และโพสท์ความเห็น ยกเว้นที่ประกาศนี้

การขอถอนใบดำ เนื่องจากทิ้งประมูลรายการแรกที่ชนะ (ปรับปรุง 3/12/2558)
1. ให้ติดต่อผู้เปิดประมูลที่ให้ Feedback ลบ เพื่อทำการขอแก้ไข Feedback ลบ
2. การขอแก้ไข Feedback ลบ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการประมูล
3. เมื่อแก้ไข Feedback ลบ เสร็จแล้ว ผมจะทำการถอนใบดำให้

การขอถอนใบดำ เนื่องจากทิ้งประมูลเป็นจำนวน 5 รายการขึ้นไปภายใน 1 ปี  (3/12/2558)
1. ให้ทำการติดต่อผู้ขายทุกรายเพื่อขอแก้ไข Feedback ลบ ตามขั้นตอน การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการประมูล
2. เมื่อแก้ไข Feedback ลบ หมดแล้ว ผมจะถอนใบดำให้

การขอถอนใบดำ เนื่องจากทิ้งการจองเป็นจำนวน 5 รายการขึ้นไปภายใน 1 ปี
1. ให้ทำการติดต่อผู้ขายทุกรายเพื่อขอแก้ไข Feedback ลบ ตามขั้นตอน การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการจอง
2. เมื่อแก้ไข Feedback ลบตามสมควรแล้ว ผมจะถอนใบดำให้

การขอถอนใบดำ เนื่องจากได้รับ Feedback ลบเป็นรายการแรกของหน้าตลาด (ปรับปรุง 24/6/2559)
1. ให้ทำการติดต่อผู้ที่ให้ Feedback ลบ
2. หากสามารถแก้ไข Feedback ลบ ได้ ผมจะทำการถอนใบดำให้

การขอถอนใบดำ เนื่องจากทิ้งการจองในหน้าตลาดเป็นจำนวน 5 รายการขึ้นไป (3/12/2558)
1. ให้ทำการติดต่อผู้ขายทุกรายเพื่อขอแก้ไข Feedback ลบ ตามขั้นตอน การขอแก้ไข Feedback ลบ เป็น Feedback เทา กรณีทิ้งการจองในหน้าตลาด
2. หากสามารถแก้ไข Feedback ลบ ให้เหลือไม่เกิน 2 ราย ผมจะทำการถอนใบดำให้

การถอนใบดำในกรณีทั่วไป
1. หากยอมรับผิด ให้กล่าวยอมรับผิดและให้คำมั่นว่าหากมีเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันขึ้นอีก ท่านพร้อมที่จะรับใบแดง
2. หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด ก็ให้บรรยายชี้แจงโดยละเอียด และผมอาจสอบถามเพิ่มเติม หากสามารถชี้แจงได้จนหมดข้อสงสัย ผมจะถอนใบดำให้ แต่หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ  หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด แต่ไม่สามารถชี้แจงจนหมดข้อสงสัย ผมจะทำการคงใบดำไว้ หรือให้ใบแดง อย่างใดอย่างหนึ่ง

การขอถอนใบดำจากการปั่นราคา การช้อนกลับ หรือการเสนอราคาโดยผู้เปิดประมูล (6/1/2562)
1. หากยอมรับผิด ให้กล่าวยอมรับผิดและให้คำมั่นว่าหากมีเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันขึ้นอีก ท่านพร้อมที่จะรับใบแดง และจะไม่ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกอีกตลอดไป กรณีนี้ท่านจะได้รับการถอนใบดำ แต่จะถูกตัดสิทธิการเปิดประมูลเป็นระยะเวลา 1 ปี
2. หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด ก็ให้บรรยายชี้แจงโดยละเอียด และผมอาจสอบถามเพิ่มเติม หากสามารถชี้แจงได้จนหมดข้อสงสัย ผมจะถอนใบดำให้
แต่หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ  หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด แต่ไม่สามารถชี้แจงจนหมดข้อสงสัย ผมจะทำการคงใบดำไว้ หรือให้ใบแดง อย่างใดอย่างหนึ่ง

การขอถอนใบดำ กรณีจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า
1. หากยอมรับผิด ให้กล่าวยอมรับผิดและให้คำมั่นว่าหากมีเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันขึ้นอีก ท่านพร้อมที่จะรับใบแดง นอกจากนี้แล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ขายไป ด้วยการให้ทำการติดต่อลูกค้าผ่านทาง PM เพื่อแจ้งลูกค้าทุกรายที่ซื้อไปได้ทราบว่า สินค้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นของปลอม หากลูกค้าไม่ต้องการรับไว้ ก็ให้ส่งกลับคืนมา หากไม่ติดใจ ก็ให้ลูกค้า PM ตอบกลับมา เป็นรายลักษณ์อักษร และนำข้อความใน PM มาแจ้งไว้เป็นหลักฐาน เมื่อดำเนินครบทุกรายที่ขายของปลอมไป ผมจะถอนใบดำให้
2. หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด ก็ให้บรรยายชี้แจงโดยละเอียด และผมอาจสอบถามเพิ่มเติม หากสามารถชี้แจงได้จนหมดข้อสงสัย ผมจะถอนใบดำให้ แต่หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ  หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด แต่ไม่สามารถชี้แจงจนหมดข้อสงสัย ผมจะทำการคงใบดำไว้ หรือให้ใบแดง อย่างใดอย่างหนึ่ง

ระงับสิทธิ (30/11/2561)

สาเหตุที่จะทำถูกระงับสิทธิ
1. กระทำผิดหรือต้องสงสัยว่าได้กระทำผิดข้อกำหนดในการซื้อขายที่หน้าตลาด หน้าประมูล หรือหน้าเปิดท้าย
2. กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อผู้ขาย

ผลของการถูกระงับสิทธิ
- เสียสิทธิการซื้อขาย หรือโพสท์ความเห็น แล้วแต่ก็กรณี ยกเว้นการแสดงความเห็นในประกาศนี้

การขอคืนสิทธิ
- ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำที่ webmaster แจ้งไป

ระยเวลาการถูกระงับสิทธิ
- หากเป็นการทำผิดครั้งแรก การถูกระงับสิทธิจะสิ้นสุดเมื่อได้ webmaster ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง
- หากเป็นการทำผิดซ้ำเดิม ระยะเวลาการถูกระงับสิทธิจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ทำผิด
- ตั้งแต่วันที่ 1/4/2561 เป็นต้นไป การลงขายสินค้ามูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป ควรมี ภาพถ่ายสินค้าที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน อย่างน้อย 1 ภาพ หากผู้ขายไม่ได้ลงภาพถ่ายคู่ฯ ผู้ซื้อมีสิทธิที่เรียกขอดูภาพถ่ายคู่ฯ ได้ และหากผู้ขายไม่ส่งภาพให้ ผู้ซื้อมีสิทธิจะปฎิเสธการชำระเงินได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการทิ้งการจอง
แก้ไข 12 พ.ย. 57, 16:48 IP: 117.47.13.229
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4901 : 30 มิ.ย. 56, 23:08
อ้างถึง: ... posted: 29-06-2556, 19:57:50

...

ดำเนินการให้แล้วครับ 
IP: 180.183.66.174
...
ความเห็นที่ 4902 : 30 มิ.ย. 56, 23:16
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4903 : 30 มิ.ย. 56, 23:18
[q][i]อ้างถึง: ... posted: 29-06-2556, 20:14:01[/i]

...[/q]
ประกาศขึ้นตามปกติครับ ที่ไม่เห็นอาจเ
อ้างถึง: ... posted: 29-06-2556, 20:14:01

...

ประกาศขึ้นตามปกติครับ ที่ไม่เห็นอาจเป็นได้จากสองสาเหตุคือ
1. เลือกกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่การดูทุกกลุ่มไว้ หรือเลือกกลุ่มย่อยที่ไม่ใช่ เสื้อ หมวก เครื่องแต่งกาย
2. เลือกแสดงเฉพาะอุปกรณ์ตกปลา

ลองตรวจสอบดูนะครับ
IP: 180.183.66.174
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4904 : 30 มิ.ย. 56, 23:19
อ้างถึง: ... posted: 30-06-2556, 10:39:06

...

คืนค่าธรรมเนียมให้แล้วครับ 
IP: 180.183.66.174
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4905 : 30 มิ.ย. 56, 23:27
อ้างถึง: ... posted: 30-06-2556, 12:02:34

...

การไม่แจ้งหมายเลขบัญชีในข้อมูลส่วนตัว หรือในประกาศที่ลง ยังไม่ถือว่าเป็นการทำผิดข้อกำหนด
แต่การแจ้งชื่อบัญชี ที่ไม่ตรงกับ ชื่อตามไอคอนบัตร เป็นการทำผิดข้อกำหนด และผู้จองสามารถปฎิเสธการซื้อได้ครับ
ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามาครับ
IP: 180.183.66.174
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4906 : 30 มิ.ย. 56, 23:28
อ้างถึง: ... posted: 30-06-2556, 20:24:52

...

คืนค่าธรรมเนียมให้แล้วครับ 
IP: 180.183.66.174
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4907 : 30 มิ.ย. 56, 23:50
อ้างถึง: ... posted: 30-06-2556, 20:30:23

...

ขอบคุณครับ 
IP: 180.183.66.174
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4908 : 1 ก.ค. 56, 00:20
อ้างถึง: ... posted: 30-06-2556, 22:33:25

...

ประกาศนี้ผู้ขายระบุวิธีการจองไว้ว่า "ผู้ประกาศจะเป็นผู้ตัดสิน" ปกติการระบุเช่นนี้ ผมจะถือว่าการตัดสินของผู้ขายถือเป็นสิ้นสุด
อย่างไรก็ตาม ผู้ขายแจ้งว่าความเห็นที่ 14 "...ให้สิทธ์น้าที่พิมว่าจองก่อนคับ" ซึ่งถือว่าเป็นการระบุหลักการตัดสิน และย่อมทำให้เกิดการผูกมัดการโพสท์จองทันที
ถึงแม้การจองของน้าแม้จะพิมพ์แบบมีเงื่อนไขว่า "...ถ้าได้จอง" แต่ผู้ประกาศก็พิมพ์ตอบว่าได้ตามเงื่อนไขนั้นว่า "ได้คับ บ้านพี่ผมอยู่สุดทางรักคับ"
ส่วนการที่ผู้ขายมาชี้แจงภายหลังว่า "ต้องให้สิทธ์น้าที่พิมคำว่าจองนำหน้าคำอื่น" เป็นการระบุขึ้นโดยไม่เหตุจำเป็นตามหลักภาษา และไม่เห็นเหตุอันควรใดๆ ที่จะหลักนี้ใช้ในการตัดสิน
โดยรวมผมมีดุลยพินิจว่า ผู้ลงประกาศปฎิเสธการขายโดยไม่มีเหตุอันควร น้าสามารถให้ FB- กับผู้ลงประกาศได้เลยครับ
แก้ไข 1 ก.ค. 56, 00:24 IP: 180.183.66.174
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4909 : 1 ก.ค. 56, 00:21
อ้างถึง: ... posted: 30-06-2556, 22:40:02

...

คืนค่าธรรมเนียมให้แล้วครับ 
IP: 180.183.66.174
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4910 : 1 ก.ค. 56, 00:22
อ้างถึง: ... posted: 30-06-2556, 23:16:11

...

ผมให้คำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วในความเห็นที่ 4908 ครับ
IP: 180.183.66.174
...
ความเห็นที่ 4911 : 1 ก.ค. 56, 00:54
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 4912 : 1 ก.ค. 56, 02:21
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 4913 : 1 ก.ค. 56, 09:12
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 4914 : 1 ก.ค. 56, 09:43
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4915 : 1 ก.ค. 56, 10:31
อ้างถึง: ... posted: 01-07-2556, 00:54:08

...

เราบังคับใช้ในทางปฎิบัติได้ยาก ด้วยหลายสาเหตุเช่น
1. สมาชิกบางท่านเพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ ยังไม่ทราบเรื่องการป้อนข้อมูล
2. สมาชิกบางท่านไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล แต่ก็เป็นผู้ซื้อที่ดี การออกข้อกำหนดใดๆ ควรจะไม่กระทบต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็น
3. แม้จะมีการกำหนดให้ป้อนข้อมูล แต่เราก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอยู่ดีครับ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
IP: 119.42.73.11
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4916 : 1 ก.ค. 56, 10:34
อ้างถึง: ... posted: 01-07-2556, 02:21:06

...

เข้าข่ายการเสนอขายทริพครับ
ขอบคุณที่แจ้งเข้ามาครับ 
IP: 119.42.73.11
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4917 : 1 ก.ค. 56, 10:36
อ้างถึง: ... posted: 01-07-2556, 09:12:14

...

คืนค่าธรรมเนียมให้แล้วครับ 
IP: 119.42.73.11
...
ความเห็นที่ 4918 : 1 ก.ค. 56, 11:12
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4919 : 1 ก.ค. 56, 11:45
อ้างถึง: ... posted: 01-07-2556, 09:43:09

...

ผมได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายของล็อคอินนี้หลายเรื่อง และเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีมูลอยู่หลายกรณี จึงทำการระงับสิทธิการขายไว้ก่อน และจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหลังจากที่ชี้แจงและจัดการปัญหาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
ส่วนกรณีที่ต้องการคำชี้แจง และให้ดำเนินการจัดการมีดังนี้
1. เหตุใดจึงนำแว่นที่ประมูลไปแล้ว มาลงขายอีกในหน้าตลาด
http://www.siamfishing.com/auction/view.php?aid=993886
http://www.siamfishing.com/market/mview.php?tid=403906 ความเห็นที่ 8
2. เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ที่ลูกค้าไม่สามารถโทรติดต่อหลายครั้ง
3. เหตุใดจึงส่งสินค้าล้าช้าและไ่ม่แจ้งหมายเลขพัสุดในการจัดส่งให้ลูกค้าในเวลาอันควร
http://www.siamfishing.com/auction/view.php?aid=1006574
4. เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์จัดส่งสินค้าผิด
http://www.siamfishing.com/auction/view.php?aid=1007793
แก้ไข 1 ก.ค. 56, 11:45 IP: 119.42.73.11
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4920 : 1 ก.ค. 56, 11:59
อ้างถึง: ... posted: 01-07-2556, 11:12:17

...

ขอบคุณครับ 
IP: 119.42.73.11
...
ความเห็นที่ 4921 : 1 ก.ค. 56, 12:00
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 4922 : 1 ก.ค. 56, 12:12
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 4923 : 1 ก.ค. 56, 12:13
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
...
ความเห็นที่ 4924 : 1 ก.ค. 56, 13:55
เฉพาะเจ้าของประกาศเท่านั้นที่จะเห็นข้อความต่อไปนี้...
ประกาศ: 385
ความเห็น: 45,456
ล่าสุด: 29-03-2566
ตั้งแต่: 17-03-2544
ความเห็นที่ 4925 : 1 ก.ค. 56, 14:07
อ้างถึง: ... posted: 01-07-2556, 12:00:10

...

สินค้าที่นำมาลงเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าครับ http://www.megabassusa.com/products/anthrax
หากต้องการถอนใบดำให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้ครับ

การถอนใบดำในกรณีทั่วไป
1. หากยอมรับผิด ให้กล่าวยอมรับผิดและให้คำมั่นว่าหากมีเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันขึ้นอีก ท่านพร้อมที่จะรับใบแดง และจะไม่ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกอีกตลอดไป
2. หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด ก็ให้บรรยายชี้แจงโดยละเอียด และผมอาจสอบถามเพิ่มเติม หากสามารถชี้แจงได้จนหมดข้อสงสัย ผมจะถอนใบดำให้ แต่หากชี้แจงว่าไม่ได้กระทำ
หรือสิ่งที่ทำลงไปไม่ผิด แต่ไม่สามารถชี้แจงจนหมดข้อสงสัย ผมจะทำการคงใบดำไว้ หรือให้ใบแดง อย่างใดอย่างหนึ่ง

อ้างถึง: ... posted: 01-07-2556, 12:12:08

...

ผมเข้าไปตรวจสอบแล้วครับ ผู้ขายรายนี้นำสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้ามาจำหน่าย แต่ไม่มีสมาชิกแจ้งเข้ามา จึงไม่ถูกยกเลิกประกาศ
ตอนนี้ผมทำการปิดประกาศ และให้ใบแดงกับผู้ขายรายนี้แล้วครับ เนื่องจากเคยได้รับใบดำจากทำผิดของกำหนดข้อนี้มาแล้ว
IP: 119.42.73.11
หน้าที่:<< < | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 > >>ทุกหน้า
siamfishing.com © 2023